Kontaktperson for dommere

af | 12. september 2023 | RFDK

Kære medlem af Randers Fodbolddommerklub

Jeg har været til et møde med DFU, hvor vi fik fortalt, at der var en dommer, som fik et ildebefindende på fodboldbanen og der gik 7 timer før der var kontakt til nærmeste familiemedlem. Vi i dommerklubbens bestyrelse har drøftet, hvad vi skulle gøre, hvis dette ville ske i vores område, hvilket vi ikke håber. Jeg vil sige, at der ikke er en rigtig måde at gøre det på, men vi vil rigtig gerne jer det bedste, så hurtigt som muligt. Så vi er blevet enig om at oprette en liste med pårørende på vores dommere. Denne liste vil ligge hos formanden i RFDK. Der vil blive sendt en mail rundt til alle klubber i vores område med den besked, at hvis der sker en af vores dommere noget og man har brug for at få kontakt til pårørende, skal/kan de kontakte dommerklubben. Så vil vi ringe til den pårørende der er på listen. Det vil blive op til den enkelte dommer selv at sørge for at listen er opdatere, så skifter man sin mor ude med en kæreste/kone, eller der bliver skiftet tlf.nr. på den pårørende, skal man sende en ny mail til formanden. Man er til en hver tid velkommen til at ringe eller skrive, hvis man er i tvivl om hvem man har som nærmeste pårørende på listen. Dette tilbud er frivilligt og det kommer til at ligge på min computer. For at vi overholder den danske lovgivning ang. GDPR. Skal formanden kun have navn efternavn og Tlf.nr
Jeg håber at dette vil blive modtaget med åbent sind, for det er for jeres skyld.

Med venlig hilsen
Leif Andreasen
Formand
Randers Fodbolddommerklub
Mobil +45 42332911
Mail: luffeleif@gmail.com