I forbindelse med a t EM nu er startet er der også præmiere på de mange lovændringer. I Danmark er de først gældende fra den 1. juli.

Jan Carlsen her til DFU lavet denne korte indgang til de nye fodboldlove – og i slutningen af artiklen vil der være links til de to klummer fra Tipsbladet og DFU’s hjemmeside, hvor han kommenterer nærmere på regelændringerne.

Jeg er fra ‘næsten allerhøjeste sted’ hos Danske Fodbolddommere blevet spurgt, om jeg ikke ville lave en ‘ultrakort gennemgang’ af årets ændringer. Hm…

Hvis det kunne lade sig gøre at koge det ned til noget ultrakort, så stod der vist en Nobelpris og ventede lige i plukhøjde. Vi opererer med knap hundrede større eller mindre ændringer, plus at hele lovbogen er blevet kastet op i luften og faldet ned igen, så der er rigtig mange redaktionelle ændringer, der gør, at man ikke lige vil finde ting de steder, hvor man plejede.

De seneste mange aftener er – både hos mig og hos fodboldlovgruppekolleger Allan og Poul Johan – gået med at tygge os igennem de 208 sider, som den engelske lovbog er på (indrømmet, der er svinet lidt med pladsen i opsætningen), og der er et godt stykke vej endnu. Om godt en uge burer vi os så inde i en weekend og prøver at samle puslespillet, så vi kan få sat gang i en dansk udgave.

Den danske lovbog vil forhåbentlig som vanligt dukke op i august – ikke ideelt, når ikrafttræden i Danmark er 1. juli (af hensyn til bl.a. superligaen), og internationalt endda 1. juni (af hensyn til EM). Men det er de vilkår, som vi har at arbejde under, når vi er et lille land, der ikke bare kan nappe et af de fire hovedsprog, som lovbogen kommer på: engelsk, tysk, fransk og spansk. Vi så det første glimt af den engelske udgave medio april, så det er ikke, fordi vi har spildt tiden.

Men på trods af de mange ændringer, er det nok de færreste, som man vil registrere i praksis. Men hvis situationerne til gengæld dukker op, og man gør ‘som man plejer’, har man selv lagt hovedet ind i løkken, for der er basis for protestsager i en god del af ændringerne, bl.a. i afsnittet om straffesparkskonkurrence og straffesparks udførelse. Derfor bliver det også ét af de år, hvor der ikke er streger i marginen til at angive ændringer – det bliver på den hårde måde med at læse det hele.

De, der får det endnu hårdere, er vores godt 40 teoriinstruktører, som vi forbereder på et éndagsmøde i september. De får fornøjelsen af det, som vi andre er igennem nu: nemlig at skulle udarbejde nyt instruktørmateriale på en lang række områder, hvor man i hvert fald ikke bare kan gøre, som man gjorde sidste vinter. Vi skal selvfølgelig nok fortælle, hvor ændringerne er – men enhver instruktør med respekt for sig selv har jo sit eget materiale til at supplere med.

I stedet for det ‘ultrakorte’ vil jeg henvise til de to klummer, som har været / kommer her på hjemmesiden i sidste og denne uge. Her har jeg til Tipsbladets læsere givet mit bud på de væsentligste ændringer – men det er nok det korteste, jeg kan klare.

Til gengæld kan jeg jo filosofere lidt over, hvad ændringerne vil betyde for fodboldspillet. Ingen tvivl om, at den voldsomt opreklamerede ændring af ‘triple punishment’, således at berøven af oplagt scoringsmulighed i straffesparksfeltet som udgangspunkt giver en advarsel, vil betyde noget. Men der er så mange undtagelser, hvor udvisningen stadig er løsningen, at jeg ikke kan forestille mig andet, end at man vil lande på udvisning i langt de fleste tilfælde alligevel. Som jeg ser det, er det kun de tilfælde, hvor forsvareren virkeligt og realistisk går efter bolden, men kommer marginalt for sent, der kan nøjes med at trække en advarsel. Jeg kan sagtens tænke mig, at flere målmænd vil slippe billigere på den konto, for det er jo typisk målmandens facon at komme glidende ud med hænderne og så i nogle tilfælde mistime indgrebet.

Et andet ret spændende aspekt er, at den målmand, som er skyld i, at et straffespark bliver taget om, skal have en advarsel. I tiden før 1997 var det en mulighed, men nu er det et krav. Vil målmændene tænke sig om, eller vil de bare gøre som de plejer – og dommerne også gøre, som de plejer, nemlig at lukke det ene øje for, når målmanden går for tidligt, selv når det er tydeligt, og vi har forladt det bagatelagtige ?

Der er markante ændringer i § 12, hvor der er udvidet betragteligt for, hvem der kan begå direkte frispark mod hvem, ligesom der nu kan dømmes direkte frispark eller sågar strafespark for forseelser begået uden for banen. Det er ikke situationer, der optræder så ofte – men de rammer til gengæld overskrifterne, hver gang de indtræffer.

Mange dommere vil være lykkelige for at have fået lov til at markere fordelsreglen med den ene hånd i stedet for to (for så kan de gøre, hvad de hele tiden har gjort J ) – men det har nu også været svært at lave en diagonalspurt med begge arme strakt foran sig.

I det hele taget synes jeg, at ændringerne nok er gennemgribende, men de er også langt hen ad vejen logiske. Hvorfor skal det være billigere at slå en medspiller ned end en modspiller ? Forbrydelsen er jo nogenlunde den samme. Og er det rimeligt, at en spiller først er blevet savet midt over, modspilleren fået en advarsel / udvisning – og så skal spilleren efter behandling udenfor, så de forurettede oven i købet måske spiller i undertal ? Det bliver der også lavet om på – hvis behandlingen vel at mærke kan ske hurtigt, behøver spillerne ikke forlade banen, his der har været advarsel / udvisning involveret.

Læs klummerne med fordomsfrit og nysgerrigt sind – og lad os så se, hvordan det hele kommer til at se ud i praksis til EM. Det er da en premiere, der vil noget, og så har vi mulighed for at drage erfaringer, før det bliver vores tur.

Vil man selv gå til kilden, kan man finde den engelske lovtekst på www.theifab.com – og vi lavede selv en lille powerpoint-præsentation til dialogmødet mellem superligadommere og -klubber midt i maj. Den er man også meget velkommen til at se nærmere på.

Rigtig godt EM – og god sommer !

Links:

http://www.danskefodbolddommere.dk/article/297-Saa-er-der-lovaendringer/

http://www.danskefodbolddommere.dk/article/301-Saa-er-der-lovaendringer-2-akt/