Martsmødet blev indledt med mulighed for køb hos Diadora, hvor der var en række special-tilbud på aftenen. Det var der flere der benyttede sig af.

Som en ny tradition blev der desuden afholdt teorimesterskab i Randers Fodbolddommerklub. Leif Plauborg havde forberedt 32 spørgsmål af forskellig sværhedsgrad, spørgsmålene blev gennemgået på projektor og de godt 30 fremmødte medlemmer svarede efter bedste evne. Vinderen og ny teorimester blev Kenneth Kvist, som nu får indgraveret sit navn og årstallet 2018 i den nye vandrepokal. nr. 2 Ulrich Kjær Egebjerg og nr. 3. Denis Asllani.

På mødet fik Rasmus Stisen overrakt vin efter hans mangeårige virke som næstformand i klubben.

Mødet afsluttedes med pizza og hyggeligt samvær.

Ny Teorimester Kenneth Kvist

Rasmus Stisen – afgående næstformand