Årets afslutningsfest blev traditionen tro afholdt på Skovbakken i Randers – i år lørdag d. 27. oktober.

Ved festen blev der hyldet jubilarer og årets talent og årets dommer blev kåret.

Årets talent

Der har været 3-4 stykker der for alvor presser sig på til denne pris og det er jo positivt at flere dommere gør sig gældende her. I dag har vi en superliga-linjedommer, som for ikke så mange år siden blev årets talent. Årets talentdommer i fodbolddommerklubben er en dommer der har rykket sig rigtig meget i løbet af sæsonen, dommeren har deltaget i årets talentsamlig ved Kattegat Cup, hvor linjedommertjansen også blev afprøvet. I en af udviklingerne står bl.a. ”din verbale ledelse er helt rigtig, du bruger din, krop og mund på den helt rigtige måde…dit kropssprog og udstråling er lige i skabet” – der står desuden: ”du har i det hele taget en rigtig god dialog med spillerne – også med plads til et smil”. Desuden opleves denne dommer i forbindelse med udviklingerne, som værende meget lyttende og rigtig god og aktiv i en dialog omkring kampene. Årets talendommer 2018 – Mads Kjær

Årets dommer

Der er traditionelt rigtig mange kandidater til årets dommer. Heldigvis er det også en rigtig svær øvelse at vælge årets dommer. Et af kriterierne vi lægger vægt på er bl.a. at man er aktiv deltager i medlemsmøderne og klubbens arrangementer. Og det er der heldigvis rigtig mange dommere der er – altså aktive. Årets dommer er da også aktiv omkring medlemsmøder, han er et stille og roligt gemyt – som ofte tager sig tid til at se sine dommerkollegers kampe og tage en snak efter kampen, hvor der især kan gives råd og refleksioner til kolleger. Årets dommer er opsat på at forbedre sin dommermæssige kunnen, han forbereder sig godt til kampene og møder op i god tid og er dermed en rigtig god ambassadør for klubben. Men som det også fremgår af flere udviklinger er det især udfordringer med det løbemæssige pensum, der gør at det er svært at avancere i rækkerne trods gode verbale evner. Årets dommer 2018 – Michael Sørensen

Jubilarer

Svend Jensen og Mogens Nielsen blev hyldet med 40 års jubilæum og desuden fik de hver en 40-års DFU-nål.

Leif Andreasen havde 10 års jubilæum og fik en nål med markeringen 10 år indgraveret.