Bestyrelsen har afholdt det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det betyder, at en række arbejdsopgaver og poster er blevet fordelt. Blandt de mest interessante ting kan fortælles, at Rasmus Stisen er valgt til næstformand, Ken Tornberg og Ulrich Kjær Egebjerg er ansvarlige for udviklinger, vejledninger og kontakten til nye medlemmer m.m.

I forhold til posten som kampfordeler, er bestyrelsen i gang med at undersøge forskellige muligheder, og der vil snart blive orienteret nærmere.