Skriftlig beretning vedr. 2019

Årets gang i fodbolddommerklubben

På martsmødet valgte vi at fortsætte det årlige teorimesterskab. Leif Plauborg stod for udarbejdelsen af spørgsmål, hvor man må sige en del var tricky og krævede absolut og dybdegående kendskab til fodboldloven – og ikke §18. Finn Lovring faciliterede mesterskabet, da Leif Plauborg ikke kunne være til stede. Tak til Leif for udarbejdelsen – vi har allerede arrangeret en gentagelse i 2020 i forbindelse med vores temadag 22. februar.

I 2019 har Claus Mygind fungeret som udviklerformand for klubben og i udviklerudvalget har Jørgen Rasmussen og Finn Lovring været bestyrelsens repræsentanter jf. vedtægterne for klubben. Mange tak til Claus for indsatsen her i 2019 – Fra 2020 overtager Finn Lovring denne post, da Claus har valgt at stoppe. Tage Nielsen har også i 2019 været vores kampfordeler og udsender i øvrigt også kontingentopkrævninger halvårligt.

I 2019 har der desværre været en lille tilbagegang i antallet af medlemmer i Fodbolddommerklubben. Derfor er der herfra også en ekstra opfordring til, at I får venner, familie, kolleger osv. til at tage det nye, billigere og mere praksis-tunge dommergrundkursus, og efterfølgende melde sig ind i Randers Fodbolddommerklub. I kender jo alle til de glæder, udfordringer og den personlige udvikling det giver at være fodbolddommer.

I løbet af året har jeg og de øvrige bestyrelsesmedlemmer igen fået opkald, mails og sms’er om stort og småt. Uanset om det er udfordringer, gode historier, tilbud om hjælp, forslag til nye initiativer – så sætter vi pris på dette. Vi vil altid gerne have feedback. Det gør fodbolddommerklubben levende, sætter tingene i perspektiv og øger kendskabet til hinanden som dommere. I samme forbindelse er det vigtigt netop at gøre opmærksom på, at der er mange muligheder for at påvirke vores faglige og sociale liv i klubben. Jeg vil bl.a. gøre opmærksom på at alle er velkomne til at møde til vintertræning – også selvom man ikke skal bestå test. Det er altid hyggeligt med lidt hyggebold og en snak efterfølgende.

Henover sommeren havde vi både sommerfest på slotskroen samt city-stafet på Østervold. I begge tilfælde var der god opbakning. Tak for det.

Oktobermødet blev traditionen tro afholdt i bowlinghallen på Mariagervej. Ved den lejlighed vendte vi en særdeles grov face-book hændelse, som naturligvis har fyldt for os alle. Desværre var der ikke mange fremmødte denne dag. Er det tilfældigt, skal vi fortsætte med bowling i oktober i år?

Senere i oktober havde vi en superfestlig afslutningsfest med 80 års jubilæum på Skovbakken i Randers – som altid god mad, godt humør, festlige indslag og sang. Der var også rigtig god opbakning. Det gentager vi i 2020.

Turen til Italien i uge 42 deltog jeg ikke selv i, men jeg har igen i år fået mange positive tilbagemeldinger fra dommere der var med – her er også plads til socialt samvær og hygge. Karsten Mogensen er som altid tovholder på turen og hvis du kunne tænke dig at deltage i 2019, så kontakt Karsten.

Novembermødet valgte vi igen afholde på Randers Stadion – på en fredag aften. Det sociale var absolut i højsædet med fodboldkampen som omdrejningspunktet. Der blev dog lejlighed til at dele fortællinger med hinanden om gode og dårlige oplevelser på fodboldbanen, herunder oplevelser i relation til de sociale medier. Der deltog i alt 38 dommere til arrangementet. Ud fra antal og tilbagemeldinger betragter vi det som en succes, som vi gerne vil følge op på i 2020. Hvad synes du?

Facebook, hjemmeside

Vores facebook-side gløder med små historier – heldigvis. Vi har i 2019 valgt at dele vores facebook-side med Djurslands fodbolddommerklub. Samtidig har vi gjort siden lukket, sådan vi sagtens kan dele dommerfaglige spørgsmål uden at det skulle blive fejltolket af vores omverden. Der er fordele og ulemper ved at holde siden lukket. Hvad tænker i om dette?

Ellers vil jeg bare sige; Skriv og del når du har noget på hjerte! På hjemmesiden kommer der løbende nyt og Carlsens klumme bliver også delt her. Vedrørende hjemmesiden skal der igen i år lyde en tak til Steffen Gade for vedligehold, oprydning, opsætning af nye historier osv. Tak til Leif Plauborg for deling af Carlsens klumme samt set-up af begivenheder. Tak til Kenneth Kvist for opdatering af medlemsliste og indplaceringsliste til hjemmesiden.

Årets gang omkring fodbolddommerklubben og indspark fra DBU vedr. 2020.

I løbet af 2019 har dommerklubbens bestyrelse været repræsenteret i forskellige møder med bl.a. DFU og DBU. I DBU-regi har der været dialogmøder med øvrige fodbolddommerklubber og DFU. Det er en god anledning til at se hvad der rører sig og giver et rimeligt fundament for det samarbejde alle organer har en interesse i.

Der er relativt store forandringer på vej i 2020, som vi er blevet fortalt om i efteråret 2019. Bl.a. er det fra 1. januar i år ikke muligt for den enkelte dommerklub at påsætte private kampe. Det er alene DGI og firmasport som fodbolddommerklubben kan påsætte fra nu af. Til gengæld får vi i 2020 en engangskompensation og der bliver i løbet af året oprettet en såkaldt FKP-pulje – Fastholdelse og Kompetence-Pulje, som den enkelte dommerklub kan søge om tilskud ved, til forskellige typer af arrangementer.

Herudover ser det ud til at teorigennemgang og teoritest fremover vil blive om sommeren. DBU har desuden allerede igangsat nyt dommergrundkursus til billigere penge (500 kr. ) og med mere praksis-orienteret uddannelse. Som noget nyt bliver der sandsynligvis også åbnet op for at man kan blive linjedommer – allerede et halvt år efter dommerkortet er taget, selvom man er indrangeret i f.eks. ungdomsfodbold. Det kan være med til at styrke det faglige og sociale fællesskab – også for de helt nye dommere. Det hilser vi velkomment.

En status omkring samarbejdet med DBU samt øvrige elementer fra DFU, vil blive givet i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen tirsdag d. 4. februar 2020 ved Næstformand Leif Plauborg.

Sneak-peak 2020

I 2020 træder vores bilaterale samarbejder med Djurslands fodbolddommerklub for alvor i kraft. Vi har fælles løbetræninger, men den store begivenhed er naturligvis vores fælles temadag d. 22. februar. Alle medlemmer er meget velkomne til en dag i dommernes tegn. Der vil være faglighed, der vil være social komsammen, hygge og spas. Bo Henriksen kommer som hovednavn og mon ikke han kan give os ”motivation”. Husk at melde jer til så hurtigt som muligt. Vi vil i øvrigt gerne høre jeres kommentarer til dette samarbejde. Hvad tænker i?

En stor tak for samarbejdet, for opbakningen og det gode humør i 2019.

På bestyrelsens vegne

Formand

Ulrich Kjær Egebjerg