DFU’s formand Tore Østergaard udsender jævnligt Formanden har ordet. Gamle udgave kan findes på DFU’s hjemmeside. Her er den seneste, der indeholder megen interessant information.

Formanden har ordet oktober 2017

Den seneste måned har man i landet aviser og medier kunnet læse om afbrudte kampe i breddefodbolden. Afbrydelser, der skyldes totalt utilpasset adfærd hos tilskuere eller spillere. I de værste tilfælde er dommerne blevet truet eller direkte fysisk forulempet. I DFU følger vi ikke kun disse sager og hele udviklingen på området nøje, vi har også klare programmer og tilgange til, hvordan sådanne hændelser minimeres. Og naturligvis tager vi os af de dommere, det rammer.  

DBU og DFU har i flere år været uenige om tolkningen af et af de punkter i ”Udmøntningsnotatet”, der regulerer samarbejdet mellem DBU og DFU. Nu skal en uvildig juridisk instans i efteråret afklare tolkningen. Sagen har betydning for dommerklubberne og dommerne, for den omhandler dommerklubbernes økonomiske forhold og dermed dommerklubbernes ressourcer til faglige og fastholdelsesmæssige tiltag. 

DFU ønsker helst ikke at medvirke i pressens dækning af de seneste udfordringer om vold og afbrudte kampe i breddefodbolden. Vores holdning er, at vi hellere vil sætte os sammen med DBUs lokalunioner og finde de løsninger og tiltag, der forebyggende kan minimere sådanne situationer. VI forventer så, at DBUs lokalunioner også ønsker denne fælles tilgang, der jo er til gavn for breddefodbolden i Danmark.

I pressedækningen glemmer man let, at der heldigvis er tale om meget få – men desværre meget alvorlige hændelser. Det er meget få breddedommere, der gennem en hel dommerkarriere oplever sådanne kampe. Heldigvis! Men det betyder ikke, at det ikke er alvorligt. Det er alvorligt – og i DFU oplever vi, at udviklingen på det seneste er gået den forkerte vej mod stadig mere alvorlige situationer.

En spiller, tilskuer eller kamp kan som lyn fra en klar himmel udvikle sig dramatisk med uacceptabel adfærd. Det er markant svært at forebygge – men konstant fokus og kampagner kan hjælpe, ligesom klar viden om, at sanktionerne fra DBU vil være markante, forhåbentlig kan lægge en dæmper.

Der, hvor DFU mener, der kan og bør gøres langt mere, er omkring de klubber eller hold, dommerklubberne og DBUs lokalunioner ved, der er udfordringer og risici ved. Pressens omtale af 2 situationer i Sønderjylland burde aldrig været sket, for dommerklubben havde orienteret lokalunionen om de risikable forhold. Men lige netop her skete der ikke nok – nærmest ingen ting, og så gik det galt – så galt at de hold slet ikke spiller p.t. Det er godt, at holdene stoppes – men det er jo for sent, for skaden er sket. Også i andre dele af landet vurderer vi, der kan og bør gøres endnu mere. DE seneste begivenheder viser, at nuværende indsats ikke er tilstrækkelig!

I DFU har vi klare programmer og holdninger til de tiltag, der skal få risikoklubberne tilbage på den rette vej. Og de tiltag virker, det ved vi fra praksis. Så kære DBU, lad os nu komme i gang før vi får flere alvorlige hændelser, der kunne være undgået!

I 2013 afløstes den hidtidige samarbejdsaftale mellem DBU og DFU af 2 erklæringer, som begge tiltrådte. Det har siden vist sig, at parterne forstår erklæringens ordlyd omkring dommerpåsætningen forskelligt. Trods flere møder og drøftelser gennem flere år er det ikke lykkedes at komme til fælles forståelse. Derfor skal ordlyden nu tolkes af en uvildig juridisk instans.

Sagen er vigtig for DFU, principielt, da det, vi aftaler skal følges. Sagen har betydning for dommerklubbernes mulighed for at tjene penge til klubbernes drift og vigtige faglige aktiviteter for dommerne.

Det er naturligvis aldrig optimalt, når samarbejdspartnere skal anvende retssystemet for nå en løsning, og derfor er der også gennem meget lang tid gjort mange forsøg på at finde en løsning. Forsøg, hvor DFU undervejs er kommet med flere forskellige forslag og modeller. I dialogen mellem DBU og DFU har vi simpelthen måttet konstatere, at vi ikke har kunnet finde en fælles forståelse. Derfor tager vi sagen videre.

Uenigheden omhandler ikke DBUs, DGIs eller Firmasportens turneringer, men et langt mindre antal kampe af privat karakter.

Det er min forventning, at sagen afsluttes i efteråret, så DFU sammen med DBU kan få ro og afklarede forhold omkring også disse dommerpåsætninger.

 

Tore