Der er indkaldt til generalforsamling via udsendt julebrev til dommerklubbens medlemmer:

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.30 i firmasporten (Nu Hornbæk
idræt- og kulturcenter) , Gammel Viborgvej 50, 8920, Randers NV

Dagsorden
1. Valg af dirigent (Og godkendelse af deltagelse via videomøde)
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
5. Indkomne forslag
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
7. Valg
a. Formand – Ulrich Kjær Egebjerg på valg – IKKE villig til genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem – Anders Nielsen – IKKE villig til genvalg.
c. Bestyrelsesmedlem – Leif Andreasen – Villig til genvalg.
d. Suppleant (Rasmus Stisen – villig til genvalg)
8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
a. Karl Ostrowski – på valg

I lighed med tidligere vil der blive lavet en kort skriftlig beretning forud for generalforsamlingen
(Ultimo januar 2021) – den vil kunne findes på vores hjemmeside. På generalforsamlingen vil den
skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig.