Opdateret 31. januar.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke tilbydes adgang via videomøde, da alle restriktioner er bortfaldet. Er tilrettet i dagsordenen.

Opdateret d. 27.januar. Der er som udgangspunkt ikke nogle restriktioner i forbindelse med generalforsamlingen på tirsdag, men vi opfordrer til god afstand og corona-hilsen. Generalforsamlingen starter kl. 19.30 og i den forbindelse har bestyrelsen inviteret to repræsentanter fra DFUs bestyrelse til at overvære denne. Efter selve generalforsamlingen vil de svare på spørgsmål fra jer medlemmer. Der vil blive serveret franskbrød og en øl/vand efterfølgende.

Der er indkaldt til generalforsamling via udsendt julebrev til dommerklubbens medlemmer:

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.30 i firmasporten (Nu Hornbæk
idræt- og kulturcenter) , Gammel Viborgvej 50, 8920, Randers NV

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
5. Indkomne forslag
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
7. Valg
a. Formand – Ulrich Kjær Egebjerg på valg – IKKE villig til genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem – Anders Nielsen – IKKE villig til genvalg.
c. Bestyrelsesmedlem – Leif Andreasen – Villig til genvalg.
d. Suppleant (Rasmus Stisen – villig til genvalg)
8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
a. Karl Ostrowski – på valg

I lighed med tidligere vil der blive lavet en kort skriftlig beretning forud for generalforsamlingen
(Ultimo januar 2021) – den vil blive udsendt pr. mail. På generalforsamlingen vil den
skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig.