indkaldelse til generalforsamling i RFDK.

af | 9. januar 2023 | RFDK

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers Fodbolddommerklub. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.30 i Vorup FB s´ Lokaler Møllevangsvej 9

8940 Randers sv.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
 5. Indkomne forslag
 6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
 7. Valg
  1. Kasser – Mikkel John Kjær Hansen – villig til genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem – Finn Lovring – villig til genvalg.
  3. Suppleant (Jan Hansen – villig til genvalg)
 8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
  1. Kurt Christesen – ønsker ikke genvalg
  2. Revisorsuppleant

 

Læs formandens beretning her