Fodbolddommere gør klar til en ny sæson

Medlemmerne i Randers Fodbolddommerklub har startet forberedelserne til den nye sæson.

Søndag den 24. januar var der lokalkursus for dommerne i Randers Firmasport. Dommerklubben havde besøg af Rasmus Bertelsen, der fungerer som træner og talentkoordinator i Randers FC. Han fortalte om dommeren set fra en elitetræners synspunkt.

Hans forventninger til den gode dommer(trio) er bl.a. at dommeren lægger en tydelig linje i kampen og holder den. Dommeren skal sørge for et godt flow i kampen, skabe en god kommunikation med spillerne og respekterer spillere og træners udsving i temperament og pulsen i kampen. Ligeledes er dialogen med træneren gennem kampen og også bagefter.

§18 om sund fornuft skal man have med på banen, men reglerne skal stadig respekteres. §18 skal bruges rigtig, fortæller Rasmus

Hvilke konflikter skal tages med dommeren – ikke fx indkast, men kampafgørende situationer. Nogle gange bruges det også som en slags lynafledning for spillerne. Spillerne skal have fokus på spillet og kampen.

Udover den mere seriøse del af oplægget, kom Rasmus også ind på mere alternative oplevelser i sin karriere som dommer (for en del år siden) og som træner på forskellige niveauer/klubber.

I forberedelsen til kampene laver Rasmus også research på dommere. I oplægget til kampene bederhan også at spillerne får vist dommerne, at de er på. Det betyder bl.a. at sige goddag, kigge dommeren i øjnene, appeller for de tvivlsomme situationer osv. Der skal spilles til der fløjtes, og man skal undgå at få dommeren som modstander. Det skal være tydeligt, at holdet er der for at vinde.

Ligeledes er der fokus på, hvordan modstandernes bænk opfører sig. Her lægger man sig op af den linje.

I pausen er der fokus på dommerens linje – hvad skal vi passe på? Hvor meget må vi gå til den? Desuden bruges pausen selvfølgelig fokus på det taktiske.

For Rasmus betyder dialogen rigtig meget – ikke at man skal være enige om alt, men at man får dialogen og fortæller, hvordan man som dommer så episoden.

Han forventer, at dommerne har styr på, hvilken type kamp de skal dømme. I Randers FC optages kampene fra U13 på video. Hvis man gerne vil se sig selv på video, så kontakt træneren om det er muligt at få en kopi eller link til videoen (er typisk lagt på fildelingstjeneste).

Besøg af formanden fra DFU

Tore Østergaard – siden november 2015 formand for DFU, der fortalte om de politiske rammer for DFU og fremtiden for dommerne.

En af hovedpointerne fra Tore Østergaard var, at når der stilles krav til dommerne, så skal de, der stiller krav også sørge for, at dommerne har mulighed for at leve op til kravene. Det er både fysiske, teoretiske og ledelsesmæssige krav. Et at DFU’s fokuspunkter er faglighed for dommerne. Hvordan skabes fagligt kvalificerede dommere på alle niveauer.

En anden udfordring er fastholdelse og rekruttering af dommere. Et tredje fokuspunkt er dommernes sikkerhed.

Fremadrettet vil vi se et DFU, der er mere åbent end tidligere og der vil i løbet af den kommende periode modtage en del information fra DFU.

Tore tror på, at der fremadrettet kan skaffes gode samarbejdsrelationer med DBU. I øjeblikket er det svært, men der er også områder, hvor det går godt. Bl.a. skal DFU mødes med gruppen af elitedommere på den kommende elitedommersamling.

På stævnesiden er der lavet en forståelse af, hvordan dommere, der deltager i stævner skal aflønnes. Dette skete efter en lidt længere dialog.

Udover samarbejdet med DBU og hvilke krav man kan stille til dommerne, kom Tore ind på områder som testkrav, talentudvikling, uddannelse i dommerklubberne og dommerklubbernes aktivitetsniveau. Hele økonomien på dommerområdet er også et område, DFU ser med interesse på.

Et inspirerende indlæg om den nuværende politiske situation set fra DFU’s perspektiv og hvilke handlemuligheder DFU ser i fremtiden.

Udvikling og refleksion
Efter frokosten, der i øvrigt bestod af hakkebøf med tilbehør fik vi besøg af Lars Brunebjerg, der er nuværende eliteudvikler.

Lars fortalte om rammerne for udvikler og dommersamarbejdet. Hvilke forventninger kan dommere og udviklere have til hinanden? Hvad er spillereglerne? Hvad er forudsætningerne for at der kan skabes udvikling?

Ærlighed, tillid og åbenhed er vigtige forudsætninger for at dommeren (og udvikleren) efterfølgende kan reflekterer med henblik på at blive bedre/udvikle sig.

Et af rådene fra Lars er, at man skal starte med det der fylder for dommeren – og det er et fælles ansvar for dommer og udvikler.

Også på de niveauer, hvor dommerne ikke skal lave en skriftlig tilbagemelding til udvikleren, er det faktisk vigtigt, at udvikleren får en form for tilbagemelding/evaluering fra dommeren af hensyn til udviklerens refleksion og fremtidige virke.

Et af budskaberne er: I en samtale er den ene part ikke pr. definition klogere end den anden og det handler ikke om at få ret.

Efter Lars tankevækkende indlæg var der kaffe og wienerbrød, hvorefter Leif Plauborg tog over og brugte dagens sidste tre kvarter på at vise videoklip om offside, hands og forseelser af andre typer, herunder anvendelse af følgestraffe.

Billeder fra dagen kan ses her