Der er nyt fra DFU. Som tidligere nævnt blev der d. 12. december valgt en ny bestyrelse. Du kan se det officielle, underskrevne referat på danske fodbolddommeres hjemmeside:

https://danskefodbolddommere.dk/wp-content/uploads/2020/12/dfu-delegeretmoede-2020-12-12-referat-underskrevet.pdf

DFUs nye bestyrelse har oprettet en ny facebook-side. https://www.facebook.com/DFUDommer/. Det er tanken, at alle medlemmer af en fodbolddommerklub kan være medlem af denne facebook-side og indgå i dialog mm. Så tilmeld jer gerne denne side. Naturligvis forventes en loyal tilgang til kolleger osv. Se evt. https://danskefodbolddommere.dk/wp-
content/uploads/2018/01/Code_of_Conduct_Danske_Fodbolddommere.pdf

Bestyrelsen for DFU har nu konstitueret sig, og sammensætningen er som følger:
Formand: Kim Hansen
Næstformand: Kenneth Thorstein
Kasserer: Kjeld Holmen
Bestyrelse 1: Kim Komdrup
Bestyrelse 2: Carsten Bachmann
Suppleant 1 & Sekretær: Dennis Christiansen
Suppleant 2: Pelé Olesen