Den 29-08-2019 mødtes repræsentanter fra bestyrelserne i de to dommerklubber for en uformel snak om mulighederne for et samarbejde om medlemsarrangementer.

Baggrunden for mødet er, at der i begge klubber ses fordele i at kunne arrangere større arrangementer end tilfældet er i dag og håbet er at det vil lykkes ved fælles arrangement.

Fordelene ved et samarbejde kan bl.a. være, at der bliver større budget at operere med til aktiviteter og dermed også mulighed for at hente foredragsholdere/undervisere ind, samt også mulighed for at etablere netværk medlemmerne imellem – og herigennem drage nytte af erfaringsudveksling.

Mødet mundede ud i følgende to konkrete tiltag:

  • To fællestrænings aftener arrangeret at RDFK i løbet af januar og februar 2020 – samt tilbud om deltagelse på de respektive dommerklubbers træningsseancer i forbindelse med opstart i januar – februar – marts 2020
  • TEMA-dag, formodentlig i februar 2020. Der nedsættes et udvalg på 4 personer – 2 fra hver dommerklub til at udarbejde program/indhold for dagen. Det forventes, at vi melde kan nærmere ud om tid/sted/program ultimo november 2019.

Mvh.

Bestyrelserne i Djurslands Fodbolddommerklub og Randers Fodbolddommerklub