Til alle dommere

Tirsdag d. 11. august kl. 19 er der møde for fodbolddommere, der gerne vil have lidt opfriskning på teorien.

kl. 19 Kort velkomst
Herefter ca. 1,5 timers teorigennemgang ved Finn Lovring (inkl. kort pause) – formålet er en brush-up med kort
gennemgang af de nyeste lovændringer.

ca. kl. 20.45
Let forplejning og en øl/vand. Tid til spørgsmål og dialog. Hvordan agerer vi som dommere i forhold til Corona og
praktiske opgaver omkring kampen.

Senest. kl. 22 – Tak for i dag.

Sted: Ulvehøj mødelokale ved cafeteriet – Møllevangsvej 9, 8940 Randers SV. I mødelokalet vil der være mulighed for god afstand og vi efterlever de restriktioner der er omkring Corona. Der er IKKE tilmeldingspligt, dog må du gerne tilkendegive om du kommer via facebook.