Til alle medlemmer i RFDK

På generalforsamlingen blev der talt om muligheden for Teoriopfriskning til forårssæsonen.

Det bliver via TEAMS med Finn Lovring som kyndig oplægsholder. Nogle få dage før sender vi link ud til TEAMS, men sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 16. marts om aftenen. Vi ved af gode grunde IKKE hvornår fodbolden ruller, men her kan vi jo sørge for at være skarpe på det lovmæssige plan. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig, til gengæld må du selv sørge for kaffe og kage. Vel mødt på TEAMS.