Tordenvejr og fodboldkampe kan være en farlig cocktail.

Anbefalingen er, at fodboldkampe afbrydes, hvis de bliver ramt af tordenvejr og lyn. Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en kamp, når tordenvejr er under opsejling, men signalet herfra er, at der hellere skal afbrydes en kamp for meget end en for lidt – spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første række.

Udsæt eller afbryd midlertidigt og afvent om uvejret driver over. Hvis det er muligt og rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv, kan kampen så genoptages. Såfremt kampen helt afbrydes, skal dette indberettes til den turneringsansvarlige union/region.

Regn og vådfyldte er som udgangspunkt ikke nok til at afbryde en kamp, medmindre der er fare for de involverende parter.