Tore Østergaard – ny formand for DFU

af | 20. november 2015 | DFU

Stærk uddannelsesprofil ny formand for Danske Fodbolddommere.

Tore Østergaard overtog posten som formand for Danske Fodbolddommere på weekendens delegeretmøde. Dermed afsluttede Per Buttenschøn fra Silkeborg Fodbolddommerklub sin periode som formand for Danske Fodbolddommere. Den nye formand er et kendt ansigt i den danske fodbolddommerverden. Nordjyden, der er bosat i Augustenborg i det sønderjyske, er af mange er kendt som en af de førende undervisere indenfor især ledelse.

Tore Østergaard overtager formandsposten efter 2 år som næstformand i bestyrelsen i Danske Fodbolddommere. I sin karriere har den nye formand dømt mere end 3000 fodboldkampe – og er i dag fortsat aktiv på lavere niveau, primært ungdom og oldboys.

I forbindelse med udnævnelsen i Fredericia i lørdags, udtaler Tore Østergaard følgende om sine ambitioner for Danske Fodbolddommere?

”Det skal være sjovt, spændende, udfordrende og meningsfyldt at dømme fodbold, uanset hvilket niveau, man dømmer på. Derfor skal dommerne have bedst mulige vilkår for at udøve dommergerningen. Dommerne skal have gode muligheder for træning, efteruddannelse, faglig opdatering og naturligvis en stærk faglig og social base blandt kolleger i sin dommerklub. Og selvfølgelig skal alle kampe afvikles under gode sikre forhold, så fodboldglæden kan være tilstede. Dette er ikke kun i dommernes interesse, men i hele fodbold-Danmarks interesse, – gode dommere gør fodbold endnu bedre – så det må og skal være en fælles opgave med fodboldorganisationerne at skabe denne fremtid for fodbolddommerne.”

Den nye formand udtaler videre …

”De danske fodbolddommere skal anerkendes for deres faglighed og integritet. Fodbolddommere er som spillere idrætsudøvere, der har behov for træning, uddannelse, vejledning og socialt samvær omkring udførelsen af dommergerningen. DFUs bestyrelse vil arbejde på at give dommerne og disses dommerklubber de bedst tænkelige vilkår og rammer for udførelsen af den hobby, vi finder så spændende. Bestyrelsen skal derfor have markant fokus på Danske Fodbolddommeres interne sammenhængskraft og vores evne til at hjælpe og støtte hinanden – og til at idegenere og udvikle gode tiltag sammen. Bestyrelsen skal gennem drøftelser, synligt højt fagligt niveau og troværdighed arbejde tæt sammen med fodboldorganisationerne og især DBU for at sikre, at fodbolddommernes vilkår og muligheder bliver prioriteret – og at fodbolddommerne i alle sammenhænge opleves og behandles som den del af fodboldfamilien, vi er.”

Kort om Danske Fodbolddommere. Danske Fodbolddommere varetager 24 dommerklubber eller små 3.500 fodbolddommeres interesser i dansk fodbold. Organisationen har eksisteret siden 1942. Danske Fodbolddommere samarbejder både med DBU, DGI og firmaidrætten.