Til alle DFU fodbolddommere
I DFUs bestyrelse vil vi gerne særligt informere jer om DFUs arbejde med- og tilgang i 2 forhold
– Dommernes sikkerhed – og pressens dækning af afbrudte kampe og de trusler og angreb, dommerne har været udsat for
– DFU og DBU er i voldgift omkring retten til at påsætte visse kampe, som DFU vurderer er private kampe

Din og dine kollegers sikkerhed
Der har den seneste tid været ret massiv pressedækning af flere tilfælde, hvor kampe har måttet afbrydes – eller dommere er blevet angrebet / truet. Desværre har DFU kendskab til flere situationer end de, pressen har dækket. DFU arbejder markant og dagligt med at få DBU, der er turneringsansvarlig, til at gøre mere forebyggende, især over for de klubber, DBU og dommerklubberne ved er problematiske og risikable at dømme.

En situation med vold, markante trusler eller truende tilskueradfærd kan opstå som lyn fra en klar himmel. Det sker heldigvis ikke tit – men
det er nærmest umuligt at forudse eller forebygge.Men hovedparten af de sager, vi kender, er ikke sådan. Det er kendte
klubber, hvor DBU og dommerklubberne ved, der er udfordringer og risici, og her skal der ganske enkelt gøres mere!

Pressen har markant dækket situationer i Sønderjylland. Situationer, der aldrig burde være opstået, for dommerklubben havde i tide gjort DBU opmærksom på udfordringerne, men DBU ønskede ikke at agere med særlige tiltag. Og så gik det galt – faktisk så galt, at holdene i dag ikke spiller. Men det kunne være forebygget – og det er hele DFUs pointe.

VI forsøger at få DBU i dialog om en stærkere forebyggende tilgang over for disse kendte klubber, og i DFU har vi planer og programmer,
som virker. Det ved vi fra virkeligheden. DFU deltager helst ikke i pressedækningen af sagerne. Vi vil hellere drøfte løsninger med DBU i et samarbejde – end have en meningsudveksling gennem medierne.

Er der hold i dit område, du er bekymret for at dømme, så meld fra til disse holds kampe. Det er det eneste rigtige. Din sikkerhed – og din
glæde og tryghed ved at dømme fodbold går forud for alt andet. Det er mit håb, at DFU snarest får den nødvendige drøftelse med DBUs
lokalunioner, så vi sammen kan få igangsat de forebyggende tiltag, der virkelig kan gøre en forskel.

DFU og DBU er i voldgift omkring dommerpåsætningen af visse kampe
I 2013 afløstes den hidtidige samarbejdsaftale mellem DBU og DFU af 2 erklæringer, som begge tiltrådte. Det har siden vist sig, at parterne forstår erklæringens ordlyd omkring dommerpåsætningen forskelligt. Trods flere møder og drøftelser gennem flere år er det ikke lykkedes at komme til fælles forståelse. Derfor skal ordlyden nu tolkes af en uvildig juridisk instans.

Sagen er vigtig for DFU, både principielt, da det, vi aftaler skal følges, men også, da aftalen har betydning for dommerklubbernes mulighed
for at tjene penge til klubbens drift og aktiviteter for dig som medlem. Det er naturligvis aldrig optimalt, når samarbejdspartnere skal
anvende retssystemet for nå en løsning, og derfor har der også gennem meget lang tid været gjort mange forsøg på at finde en
løsning. Forsøg, hvor DFU undervejs er kommet med flere forskellige forslag og modeller.

Sagen omhandler primært dommerpåsætningen af visse oldboysturneringer, efterskole turneringer og visse private træningskampe.
Det er mit håb at sagen afsluttes i efteråret, så DFU sammen med DBU kan få ro og afklarede forhold omkring også disse
dommerpåsætninger.

DFUs hjemmeside
Jeg vil opfordre dig til at besøge DFUs hjemmeside med passende mellemrum. Her finder du faglige artikler (vi er ved at opbygge dette),
en række informationer, der kan være nyttige for dig, og hver måned indrykker jeg ”formanden har ordet”, hvor jeg omtaler nogle af de
mere overordnede nationale og rammesættende forhold, DFU beskæftiger sig med.

DU ønskes en fortsat rigtig god sæson.
Mange sportslige hilsner
Tore Østergaard
Formand