Generalforsamling 2018

Randers Fodbolddommerklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 6. februar 2018

Fysioterapi

Randers Fodbolddommerklub og FysioDanmark i Randers her indgået en aftale om behandling

Bestyrelsen har haft opstartsmøde

På generalforsamlingen d. 6. februar, blev der foretaget valg til bestyrelsen og på bestyrelsens opstartsmøde 21. februar, mundede det ud i følgende: Formand: Ulrich Kjær Egebjerg Næstformand: Finn Lovring - Kontaktperson for nye dommere Bestyrelsesmedlem: Leif...

læs mere

Regelændringer fylder meget

I denne udgave af sin faste klumme på DFU''s hjemmeside tager Jan Carlsen fat i regelændringer gennem de sidste mange år. Mon Danmark fx var blevet Europamester i 92, hvis målmanden ikke måtte spiller bolden med hænderne, når den var sparket forsætligt til ham? Sidste...

læs mere

Svend Jensen udnævnt til æresmedlem

Generalforsamlingen 2018 sluttede med, at bestyrelsen udnævnte Svend Jensen til æresmedlem. I begrundelse fortalte Leif bl.a. om de mange opgaver og hverv Svend har varetaget gennem tiden. Udover i alt 11 år som formand, har Svend stået for dommerklubbens...

læs mere

Teoriundervisning 2018

I år har DBU valgt at alle dommere, uanset indrangering, alder osv, skal gennemgå teoriundervisning. Timenantallet er øget fra 2 til 3 timer. Kun nyoprykkede serie 3 dommer og udviklere skal teoritestes. Send en mail med den dato du ønsker at deltager til:...

læs mere

Dommer sparker spiller

Er overskriften på en del opslag på bl.a. facebook i den seneste tid. Jan Carlsen tager fat i emnet og kommer også en tur rundt om fairplay i sin faste klumme. Læs her: Det har snart været nævnt så mange gange på denne klummeplads, at det begynder at være fortærsket....

læs mere

Skriftlig beretning

I forbindelse med generalforsamlingen vil den skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig beretning. Skriftlig beretning for 2017 2017 blev på mange måder et godt år for Randers Fodbolddommerklub og medlemmerne. Indsatsen ude på fodboldbanerne har været helt i...

læs mere
                    

Kommende aktiviteter

  25. februar 2018
Vintertræning

  28. februar 2018
Teoriundervisning

  06. marts 2018
Martsmøde

  11. marts 2018
Vintertræning

  13. marts 2018
Teoriundervisning