Gaveregulativ

Fødselsdage markeres ved førstkommende medlemsmøde eller generalforsamling.
Jubilæer markeres ved årets afslutningsfest.
DFU’s hædersnåle bestilles af kassereren ved DFU

Vedr. Fødselsdage:
50 år – 3 fl. vin.
60/70 år osv. 3 fl. vin.

Vedr. dommergerning:
10 års jubilæum som dommer: DFU’s 10 års nål. 2 fl. vin.
Blomster til medfølgende partner.

25 års jubilæum som dommer: DFU’s 25 års nål. 3 fl. vin.
Blomster til medfølgende partner.

40 års jubilæum som dommer: DFU’s 40 års nål. 4 fl. vin.
Blomster til medfølgende partner.

50 års jubilæum som dommer: DFU’s 50 års nål. 6 fl. vin.
Blomster til medfølgende partner.

Der kan bevilges gaver ved andre særlige begivenheder/anledninger.