Aktiviteter

Vintertræning


  14. januar 2018     10:00 - 12:00      Vestervangsskolen, Randers

Træning af yo-yo testen. Vi forventer i år at hyre en personlig træner, som kan sætte pulsen lidt op.


Lokalkursus


  28. januar 2018     09:00 - 17:00      Firmasporten, Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers

Lokalt kursus for alle medlemmer. Læs mere her - husk tilmelding/afbud senest den 15. januar


Vintertræning


  28. januar 2018     10:00 - 12:00      Vestervangsskolen, Randers

Træning af yo-yo testen. Vi forventer i år at hyre en personlig træner, som kan sætte pulsen lidt op.


Generalforsamling


  06. februar 2018     19:30 -       Firmasporten, Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indvarsling skal ske 14 dage forinden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før gene­ralforsamlingens afholdelse.

Dagsorden på generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år.
7. Valg - skiftevis tre(lige år) og to(ulige år) bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter(1 hvert år).
8. Valg af 2 revisorer - 1 i lige år og 1 i ulige år - i ulige år en suppleant.


Vintertræning


  11. februar 2018     10:00 - 12:00      Vestervangsskolen, Randers

Træning af yo-yo testen. Vi forventer i år at hyre en personlig træner, som kan sætte pulsen lidt op.


Vintertræning


  25. februar 2018     10:00 - 12:00      Vestervangsskolen, Randers

Træning af yo-yo testen. Vi forventer i år at hyre en personlig træner, som kan sætte pulsen lidt op.


Martsmøde


  06. marts 2018     19:00 - 22:00      Randers Firmasport

Besøg af shopeasy og Torben Jensen. Shopeasy er tilstede fra 19.00 til 19.30, hvor du har mulighed for at supplere garderoben og prøve tøj, sko m.m. Kl. 19.30 starter mødet. Til slut serveres der traditionen tro pizza. Glæd dig til en spændende aften.


Vintertræning


  11. marts 2018     10:00 - 12:00      Langvangen, Randers

Næst sidste træning foregår i den nye hal på langvangen - Her løbes årets test også.


Løbe- og teoritest


  18. marts 2018     -       Langvangen, Randers

Løbetest samt yoyo-test foregår i år i den nye løbe hal på langvangen.