Aktiviteter

Oktobermøde


  03. oktober 2017     19:30 - 22:00      Mariagervej 139-141

Kan du lide at bowle, så er oktobermødet lige noget for dig! Vi kårer på oktobermødet dommerklubbens bowlingmester og honorerer det med en stor indgraveret pokal. Der vil desuden være sidegevinster til de heldige. Mødet starter kl. 19.30 ved Master Bowl i Randers. Vi starter med at bowle kl. 20.00.


Inde-teori


  24. oktober 2017     19:00 - 21:00      Firmasporten, Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers

Gennemgang af reglerne omkring indefodbold. Det er et krav at deltage i teoriundervisningen såfremt man ønsker at dømme indefodbold.


Afslutningsfest


  28. oktober 2017     18:00 - 01:00      Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers C

Sæsonen er ved at være slut – Det er tid til at gøre status samt dele gode oplevelser med dine dommer-kollegaer.

Vær med til en fantastisk aften med god mad og hyggeligt samvær på Restaurant Skovbakken i Randers. Vi starter festen kl. 18.00 og der serveres natmad kl. 00.30.
Til dem, som ønsker at fortsætte byturen i Randers Centrum vil der være god mulighed for dette. Restaurant Skovbakken ligger kun få hundrede meter fra Storegade.

Til afslutningsfesten har vi en række medlemmer som vi skal hylde. Vi skal blandt andet kåre årets talent, årets dommer og hylde dommere som har jubilæum.

Tilmelding skal foregå til Tage Nielsen. Det koster kun 150 kr. pr. kuvert. Lad ikke hende den smukke blive hjemme – påhæng er meget velkomne til at deltage. I prisen på de 150 kr. indeholder mad og drikke ad libitum.


Novembermøde


  07. november 2017     19:30 - 22:00      Firmasporten, Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers

Traditionen tro vil der til novembermødet komme en foredragsholder, som kan relateres til vores dommergerning. Hvem vi får besøg af i år, bliver offentliggjort senere. Kom - og vær med til en hyggelig aften i kammeratligt selskab.


Lokalkursus


  28. januar 2018     09:00 - 17:00      Firmasporten, Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers

Lokalt kursus for alle medlemmer. Læs mere her - husk tilmelding/afbud senest den 15. januar


Generalforsamling


  06. februar 2018     19:30 -       Firmasporten, Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indvarsling skal ske 14 dage forinden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før gene­ralforsamlingens afholdelse.

Dagsorden på generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år.
7. Valg - skiftevis tre(lige år) og to(ulige år) bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter(1 hvert år).
8. Valg af 2 revisorer - 1 i lige år og 1 i ulige år - i ulige år en suppleant.


Martsmøde


  06. marts 2018     19:00 - 22:00      Randers Firmasport

Besøg af shopeasy og Torben Jensen. Shopeasy er tilstede fra 19.00 til 19.30, hvor du har mulighed for at supplere garderoben og prøve tøj, sko m.m. Kl. 19.30 starter mødet. Til slut serveres der traditionen tro pizza. Glæd dig til en spændende aften.