Generalforsamling 2024
RFDK.
Bestyrelsens beretning
Endnu et år er gået i RFDK. og der er fortsat en del kampe i døm selv kampe, Men det har hjulpet at DBU har lavt det nye tiltag i appen med vælge selv kampe, som har været en succes for både DBU og dommeren, det har fået nogle dommer der ikke har dømt i en længer periode til at dømme igen.
Efter sidst generalforsamling startede sæsonen stille og roligt op, og DBU meldt ud at alle dommer skulle gennemgå obligatorisk teori og der skulle gennemføres løbetest og teoritest for de dommere der har de krav inden den 20. august. Tros det store antal kampe der bliver dømt, er der ikke mange disciplinærsager her i området, er det fordi vi finder os i for meget fra spiller og træner/leders side af, min opfordring her fra skal lyde på, at vi skal ikke finde os i at blive hånet eller talt ned til i vores dommergerning det skal straffes og indberettes til DBU.
DBU har sammenlagt region 3a og 3b til region 3 hvor vi som dommerklub har fået lov til at sætte dommer faglige personer ind i nogle udvalg. det mindes jeg ikke dommerklubben har haft før andet end i form af udviklerformand.
I foråret 2023 blev der lavt et seminar for de 23 dommerklubbers formænd i DFU hvor vi skulle forme det nye DFU, det blev til et spørgeskema som skulle med formanden hjem i bestyrelsen og diskuteres igennem, derefter skulle det tages med klubbens medlemmer. Det var der ganske kort tid til så jeg valgte at nedsætte en arbejdsgruppe på 5 mand hvor klubbens medlemmer var godt repræsenteret. Der blev ikke lagt finger imellem hvad gruppens holdning og mening var angående DFU´s arbejde og gøremål er i fremtiden, det hele blev fremlagt for DFU´s. bestyrelse.
DFU har fået en ny formand ved navnet Jens Rhode, som vil arbejde med vores rettigheder og sikkerhed og en del andre ting såsom sponsor på vores tøj, godkendelse af dommergerningen som en sportsgren. Men alt dette vil han måske selv komme ind på.
I Randers fodbolddommer klub er der ikke sket så meget, da der er en tendens til en dalene deltagelse i de ting der bliver arrangeret i klubben der er afholdt bowling turnering i oktober måned hvor der kun var 8 deltager, Thomas Thorup blev mester denne aften. Bestyrelsen har valg at nedlægge denne aften, og har fundet på noget nyt, hvor man også kan få et godt grin af sine dommerkollegaer, vi har valgt at tage en tur i Rocket Padel Randers hvor der også er mulighed for at købe en øl og kigge på der dommer der har lyst til at prøve kræfter med denne sport

Der blev også afholdt afslutningsfest på skovbakken, som vanens tro serverede god mad. Der var da også nogle enkelt medlemmer der var ude og danse til musikken efter maden.
Denne aften var der jo også nogle dommere der har haft jubilæum i det foregående år
10-års jubilæum
Gert Juhl, Mikkel Winther, Steffen Bremsen og Flemming Nielsen
25-års jubilæum
Jacob Pilgaard
40-års jubilæum
Henning Jørgensen
50-års jubilæum
Jøren E Nielsen
Stort tillykke til jer alle og tak for indsatsen
Vi i bestyrelsen har snakket om at flytte afslutningsfesten til en anden lokation i byen, da vi ikke kan blive garanteret det store lokale når vi ikke er flere deltager, så det er en ting vi gerne vil drøfte med jer medlemmer her på generalforsamlingen.
Vores stadion arrangement blev afholdt den 26. november og der var bidende koldt men det var hyggeligt og der blev snakket på kryds og tværs mellem dem der var mødt op, Dette var også et arrangement hvor der var dalene deltagelse til, men det kan jo være det var pga. af det lå så sendt på året
I bestyrelsen valgte Kenneth at træde ud, da hans job tog meget af hans tid, så der kom Rasmus Stisen ind, men det samme gælder for Rasmus at jobbet tager for meget af hans fritid så Rasmus stopper også i bestyrelsen efter generalforsamlingen.
På vejene af Randers fodbolddommer klubs bestyrelse
leif Andreasen