Generalforsamlingen blev en yderst fredelig affære. Debutanten på dirigentposten Ulrich Kjær Egebjerg ledte på god vis forsamlingen igennem de obligatoriske punkter. Leif Plauborg fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt af en enig forsamling og regnskabet, der udviste et lille underskud på under 1.000,- kr, blev på samme vis godkendt.

Karsten Mogensen fremlagde kampfordelerens beretning, der handlede om turen til Italien, og en stor opfordring til at melde afbud i god tid.

Valgene til bestyrelsen var på samme måde en rolig affære. Leif Plauborg blev genvalgt til formand, Ramus Stisen til bestyrelsen og så var der nyvalg til Ken Tornberg. Thomas Thorup udtrådte efter eget vag af bestyrelsen. Jørgen Rasmussen blev ny suppleant og Jørgen E. Nielsen blev genvalgt som revisor.

Efter generalforsamlingen takkede Leif Thomas for indsatsen gennem de sidste 8 år i bestyrelsen.

  Se billederne i galleriet →