Randers Fodbolddommerklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 6. februar 2018 med start kl. 19.30 i Randers Firmasport, Gl. Viborgvej, 8920 Randers NV.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
 5. Indkomne forslag
 6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
 7. Valg
 8. Formand – Leif Plauborg – genvalg ikke muligt
 9. 2 bestyrelsesmedlemmer – Rasmus Stisen – ønsker ikke genvalg, Ken Tornberg – villig til genvalg
 10. Suppleant
 11. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
 12. Jørgen E. Nielsen – villig til genvalg
 13. Revisorsuppleant Karl Ostrowski

 

I lighed med tidligere vil der blive lavet en skriftlig beretning forud for generalforsamlingen – den vil kunne finde på vores hjemmeside. På generalforsamlingen vil den skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved en franskbrød. Her er der rig mulighed for at hygge sig med sine kolleger.