Årets teori gennemgang afholdes d. 24 oktober kl. 19.00 i Randers Firmasport.

Igen i år er det en forudsætning for at dømme indendørs fodbold, at have gennemgået teoriundervisning.

Der er plads til max 50 dommere.

Tilmelding skal derfor ske til Rasmus på mail: Rasmus.Stisen@gmail.com

Pladserne optages efter først-til-mølle-princippet.