Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers Fodbolddommerklub. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 7. februar kl. 19.30 i Randers Firmasport. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabet
 4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
 5. Indkomne forslag
 6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
 7. Valg
  1. Kasserer – Tage Nielsen (ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår Jørgen Rasmussen
  2. 1 bestyrelsesmedlem – Kenneth Kvist – ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Ulrich Kjær Egebjerg
  3. Suppleant
 8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
  1. Kurt K. Kristensen – villig til genvalg
  2. Revisorsuppleant Karl Ostrowski

Forud for generalforsamlingen vil den skriftlige beretning være på hjemmesiden. På generalforsamlingen vil den blive suppleret med en mundtlig beretning.

Eventuelle forslag til generalforsamlingspunktet om indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2017.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved en franskbrød. Her er der rig mulighed for at hygge sig med sine kolleger.