Invitation til fælles TEMA-DAG

af | 4. december 2019 | RFDK

Til medlemmerne i Randers og Djurslands fodbolddommerklubber
Invitation til fælles TEMA-DAG

22. februar 2020 – kl. 9.00-16.45
Sted: Randers Stadion

Indgang: Randers FC’s konferencefaciliteter: Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV.
Tilmelding senest den 7. februar 2020 til:
RFDK: Anders på mail: anne-anders@webspeed.dk
DFK: Poul Johan på mail: hapo@pc.dk

Program:

09.00-09.30 Morgenkaffe + velkomst

09.30-12.15 Inddeling i 2 hold:
Emne 1: Hvad finder du godt ved at dømme? Hvad finder du mindre godt?
Har du på noget tidspunkt overvejet at stoppe som dommer – i givet fald, hvorfor?

Emne 2: Sociale medier – andres adfærd – egen adfærd

12.15-13.00 Frokost

13.00-14.00 Teorimesterskab 1 X 2 spørgsmål – der kåres en vinder i hver dommerklub

14.00-14.45 Hvilke forventninger har du til “personalepleje” i relation til din videre dommergerning?
Inddeling i 2 hold:
Hold 1: JS – Serie 1 – Serie 2 og Serie 3
Hold 2: Serie 4 – serie 5/6 og ungdom

14.45-15.00 Kaffepause

15.00-16.30 Gæst: Bo Henriksen, træner AC Horsens
Emner
Motivation
Ledelse
Teamspirit

16.30-16.45 Afslutning – tak for i dag