Thomas Thorup – nuværende næstformand har meddelt, at han vælger at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen har spurgt nuværende suppleant til bestyrelsen Ken Tornberg om han kunne tænke sig at stille op til valget. Dette har Ken takket ja til. Har du lyst til at stille op til en af posterne i bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer for at høre mere om arbejdet i bestyrelsen.

På den kommende generalforsamling skal der vælges formand (Leif Plauborg er på valg og har meddelt, at han genopstiller), 2 bestyrelsesmedlemmer (Ramus Stisen – genopstiller), hvoraf Ken altså er kandidat til en af pladserne.

Udover bestyrelsen skal der vælges en revisor.

Generalforsamlingen foregår tirsdag den 2. februar.

PS: på billedet er det Ken længst til højre.