Leif Plauborg som suppleant til DFU’s bestyrelse

af | 17. november 2015 | DFU

Leif PlauborgPå DFU’s delegeretmøde den 14. november var der vigtige ting på dagsordenen. Der skulle ændres i vedtægterne. Det betød, at JFU bliver nedlagt (sker formelt den 21. november) og i stedet bliver de enkelte dommerklubber medlem af DFU.

Bestyrelsen blev udvidet med 1 medlem og der blev valgt ny formand. Tore Østergaard afløste Per Buttenschön.

Til de to suppleantposter blev Leif valgt til den ene. Efterfølgende er det aftalt, at Leif udover at være suppleant, skal fungere som sekretær for DFU.

På DFU’ s hjemmeside kan du læse mere om delegeretmødet.