Fra og med i dag den 12. marts er det Tage Nielsen, der varetager kamppåsætterfunktionen for Randers Fodbolddommerklub. Tage har overtaget det gamle telefonnummer  og mail – se mere under kontakt andets steds på hjemmesiden.

Udover et held og lykke med jobbet til Tage, skal der lyde en stor og varm tak til Karsten for indsatsen gennem mange år.