Efter nogle års virke som udviklerformand, har Claus Mygind Laursen valgt at fratræde denne opgave
med udgangen af 2019. Der skal herfra lyde et stort tak for opgave-varetagelsen til Claus. Det
er ikke nogen nem opgave, hvor mange ting skal gå op i en større enhed. Det er dog lykkedes så
godt som det har været muligt. Fra 2020 vil Finn Lovring varetage denne opgave, der virker som en
naturlig sammenhæng til arbejdet med dommerrekruttering og fastholdelse.