Husk Generalforsamling tirsdag d. 5. februar i firmasporten – kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen vil der være info fra DFU – der vil i løbet af aftenen blive serveret en franskbrød og øl/vand.

Her følger den skriftlige beretning, som ledsages af en mundtlig beretning på generalforsamlingen:

 

Skriftlig beretning vedr. 2018

Et spritny-bestyrelse blev valgt i februar 2018. De 5 medlemmer havde tilsammen 4 års anciennitet som medlemmer af bestyrelsen og det er vist mange år siden det tilnærmelsesvist har været tilfældet. Desværre startede året med, at Ken Tornberg måtte melde sig fra bestyrelsesarbejdet på ubestemt tid. Det er også årsagen til at Ken nu permanent trækker sig fra bestyrelsen. Det er beklageligt efter Ken har ydet en stor indsats som bestyrelsesrepræsentant og medlem af udviklerudvalget i de to år forinden. Vi håber snart at se Ken tilbage for fuld kraft på fodboldbanen og i dommerklubben.

Bestyrelsen blev konstitueret på møde 21. februar hvor forskellige ansvarsområder blev fordelt. Suppleant Anders Nielsen har i praksis fungeret som stand-in for Ken efterfølgende.

Årets gang i fodbolddommerklubben

På martsmødet valgte vi i bestyrelsen at indføre et teorimesterskab. Leif Plauborg stod for udarbejdelsen af spørgsmål, hvor man må sige en del var tricky og krævede absolut og dybdegående kendskab til fodboldloven – og ikke §18. I bestyrelsen håber vi det kan blive en genstartet tradition. Tak til Leif for faciliteringen – vi håber på en gentagelse i 2019.

I fodbolddommerklubben fik vi kort inden sommerferien meddelelsen om to bemærkelsesværdige oprykninger, hvor Steffen Bramsen blev superliga-linjedommer og Patrick Remon ny dommer i 1. division. Endnu engang et stort tillykke og stort pøj pøj med præstationerne i 2019.

I 2018 har Claus Mygind fungeret som udviklerformand for klubben og i udviklerudvalget har Jørgen Rasmussen været bestyrelsens repræsentant jf. vedtægterne for klubben. Mange tak til Claus for indsatsen her i 2018 – vi ser frem til 2019. Tage Nielsen har også i 2018 været vores kampfordeler og udsender i øvrigt også kontingentopkrævninger halvårligt. Igen helt upåklageligt.

I 2018 har der desværre været en lille tilbagegang i antallet af medlemmer i Fodbolddommerklubben. Derfor er der herfra også en ekstra opfordring til, at I får venner, familie, kolleger osv. til at tage dommergrundkurset og efterfølgende melde sig ind i Randers Fodbolddommerklub. I kender jo alle til de glæder, udfordringer og den personlige udvikling det giver at være fodbolddommer.

I løbet af året har jeg og de øvrige bestyrelsesmedlemmer fået opkald, mails og sms’er om stort og småt. Uanset om det er udfordringer, gode historier, tilbud om hjælp, forslag til nye initiativer – så sætter vi pris på dette. Det gør fodbolddommerklubben levende, sætter tingene i perspektiv og øger kendskabet til hinanden som dommere.

Oktobermødet blev traditionen tro afholdt i bowlinghallen på Mariagervej, vi fik dog lejlighed til kort at tale om voldgiftsafgørelsen i DFU/DBU-regi, som jeg kommer ind på lidt senere. Senere i oktober havde vi en superfestlig afslutningsfest på Skovbakken i Randers – som altid god mad og godt humør. Det gentager vi i 2019.

Turen til Italien i uge 42 deltog jeg ikke selv i, men jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra dommere der var med – her er også plads til socialt samvær og hygge. Karsten Mogensen er som altid tovholder på turen og hvis du kunne tænke dig at deltage i 2019, så kontakt Karsten.

Novembermødet valgte vi i bestyrelsen at flytte til Randers Stadion – på en søndag. Det sociale var absolut i højsædet med fodboldkampen som omdrejningspunktet. Der blev dog lejlighed til at dele fortællinger med hinanden om gode og dårlige oplevelser på fodboldbanen. Der deltog i alt 37 dommere til arrangementet. Ud fra antal og tilbagemeldinger betragter vi det som en succes, som vi gerne vil følge op på i 2019. Hvad synes du?

Facebook, hjemmeside og VM

Vores facebook-side gløder med små historier – heldigvis. Skriv og del når du har noget på hjerte. På hjemmesiden kommer der løbende nyt og Carlsens klumme bliver også delt her. Vedrørende hjemmesiden skal der igen i år lyde en tak til Steffen Gade for vedligehold, oprydning, opsætning af nye historier osv.

2018 var VM-år og indførelsen af VAR til slutrunden. Det betød flere ændringer omkring dommerarbejdet i disse kampe og sjældent har en ændring vel været diskuteret så flittigt på bl.a. de sociale medier – bl.a. blandt os fodbolddommere – fordele og ulemper blev flittigt diskuteret – flow i spillet vs. Korrekte kendelser og er de nu så korrekte? Ja, døm selv!

Årets gang omkring fodbolddommerklubben

I løbet af 2018 har dommerklubbens bestyrelse været repræsenteret i forskellige møder med bl.a. DFU og DBU. I DBU-regi har der været dialogmøder med øvrige fodbolddommerklubber og DFU. Det er en god anledning til at se hvad der rører sig og giver et rimeligt fundament for det samarbejde alle organer har en interesse i.

DBU indførte i 2018 et såkaldt dommerpas – en pendant til spillerpasset. Det er umiddelbart sket uden de store udfordringer.

I 2018 var der desværre store udfordringer mellem DBU og DFU omkring tolkningen af udmøntningsnotatet. Tolkningen skulle afgøres ved en voldgiftsret – den gav dog ikke medhold til nogle af parterne, selvom elementer omkring tolkningen blev præciseret. Det betyder dog fortsatte udfordringer om tolkningen af notatet og knaster i samarbejdet.

Hos DFU understreges dog følgende:

DFUs udgangspunkt er, ”at dommerklubbernes ledere bør anvende tiden på dommerfaglige og fastholdelsesmæssige aktiviteter, politisk arbejde samt støtte og hjælpe dommere, hvor behov. Derfor skal den trods alt sparsomme fritid ikke bruges på administrative opgaver som påsætning etc. men der skal sikres en økonomisk tryg ramme for dommerklubbernes virke. Vi vurderer også, der logisk er behov for nogle overgangsordninger”.

En status omkring samarbejdet med DBU om den fortsatte tolkning af udmøntningsnotatet samt øvrige elementer fra DFU, vil blive givet i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen tirsdag d. 5. februar 2019 ved Næstformand Leif Plauborg.

Sneak-peak 2019

I løbet af året er bestyrelsens bestyrelsesanciennitet blevet mere end fordoblet. Det giver mod på nye initiativer og hvis vi tager et lille kig ind på nye initiativer i 2019 så kan det bl.a. være ”samling af yngre dommere” med fælles interesse for at udvikle sig i dommergerningen. Men er der forslag om andre nye initiativer, oplægsholdere eller lignende så modtages disse med glæde.

En stor tak for samarbejdet, for opbakningen og det gode humør i 2018.

På bestyrelsens vegne

Formand

Ulrich Kjær Egebjerg