I forbindelse med generalforsamlingen vil den skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig beretning.

Skriftlig beretning for 2017

2017 blev på mange måder et godt år for Randers Fodbolddommerklub og medlemmerne. Indsatsen ude på fodboldbanerne har været helt i top, hvilket også kan ses af de mange oprykninger her sidst på sæsonen. Undervejs har andre dog også gjort sig bemærket, hvilket betyder, at vi som dommerklub nu er repræsenteret i 1. division ved Steffen Bramsen og i 2. division ved Patrik Remon. Herfra endnu engang et stort tillykke til alle. På hjemmesiden kan man læse mere om de forskellige indplaceringer.

På landets mere overordnede plan kom fodboldlandsholdet med til VM i 2018, men der deltager ikke danske dommere. Udviklingen af topdommerne er gået lidt i stå, trods det, at der arbejdes med deltidsprofessionelle dommere og i efteråret er der kommet yderligere 5 til. Det har ikke været uden bøvl, da DFU har brugt en del tid på, at kontrakterne skulle være i orden. Et håb for toppen af eliten må være, at udviklernes gives ordentlige vilkår for at virke og støtte topdommerne.

Talentmæssigt kører det nye talentsystem videre. Udviklermæssigt er Randers Fodbolddommerklub repræsenteret med to udviklere i dette system, nemlig Torben Graversgaard og Leif Plauborg. Håbet er, at der snart kommer flere dommere fra Randers med i talentarbejdet.

Men det er ikke kun der, at der skal komme flere dommere. Lokalt kan vi godt bruge flere – herunder flere medlemmer i dommerklubben. Vores medlemstal er svagt vigende – flere af de gamle dømmer ikke længere og yngre flytter ofte fra byen for at læse. Jeg opfordrer alle til, at I får venner, familie, kolleger osv til at tage dommergrundkurset og efterfølgende melde sig i Randers Fodbolddommerklub.

I løbet af året deltager dommerklubbens bestyrelse eller repræsentanter fra denne i forskellige møder med bl.a. DFU. I år blev der forud for DFU’s delegeretmøde afholdt et informationsmøde for de jyske dommerklubber. Her blev forskellige ting vendt – ting, der også kom op på DFU’s delegeretmøde. DFU arbejder meget med dommernes sikkerhed og kompetenceudvikling. Og her er man ikke altid enige med den jyske boldspilorganisation.

I det sønderjyske blev en række klubber – helt præcist 4 udpeget som en slags højrisikoklubber. Den ene blev der lavet en aftale om påsætning, udvikling og observation i alle kampene i løbet af sæsonen. Her skete der intet – en aftale, der i øvrigt først blev til virkelighed efter et stort pres fra DFU. To af de tre andre klubber – ja, der var enten oplevelser med politi ude til en kamp, eller et hold, hvor alle vist fik karantæne. Men DBU Jylland handler altså først efter, at ulykken er sket. Her er det vigtigt, at i som medlemmer dels indberetter til rette sted, hvad der sker, men også fortæller det til dommerklubben – det er nemlig vores og DFUs forudsætning for at kunne gøre noget. Lokalt har vi dog haft et fornuftigt samarbejde i forhold til disciplinære udfordringer gennem tiden.

Et andet område er kompetenceudvikling – DBU Jylland bryster sig af, at 500 dommere har været på kursus i 2017 – ja, men de 200 var på dommergrundkursus. Uddannelse og kompetenceudvikling af ”de gamle” dommere halter altså en del. Dette arbejder DFU også med.

En lang række af de andre områder, hvor DFU har særligt fokus, kan der læses om i nyhedsbreve og nytårsbrevet fra DFU’s formand. Breve, der alle findes på DFU’s hjemmeside.

Som de fleste ved, har der siden 2013 været uenigheder omkring påsætningen af visse kampe. Håbet er, at der i løbet af foråret kommer en afgørelse på dette område. Det drejer sig bl.a. om kampene i Østjysk OB og Randers OB.

Bestyrelsen valgte i slutningen af året at satse på tøj – tøj til alle i dommerklubben og bestilte man en trøje ved Jørgen, så er man pænt klædt på, når man skal ud at dømme. Det kostede lidt penge, men vores vurdering var, at det var det værd, og tilbagemeldingerne har været meget positive.

Igen i 2017 har der været en række dommere i Italien. Tak til jer for at vise Randers Fodbolddommerklub frem på denne positive måde. En særlig tak skal lyde til Karsten Mogensen, der står i spidsen for turen.

Ligeledes deltog vi igen i Citystaffetten. Herfra en tak til deltagerne og bagmændene Anders Nielsen og Kenneth Velling for indsatsen.

Lige før sommerferien blev der afviklet en sommerfest. Ud fra billederne at dømme, var det et godt arrangement og tak til arrangementskomiteen. Men skal de på den igen? I bestyrelsen håber vi, at et lignende arrangement kan finde sted i 2018.

Hen over året blev der afholdt en række medlemsmøder – de er alle omtalt i forskelligt omfang på hjemmesiden.

Fremadrettet har vi år satset lidt på træningsfronten – vi har efter opfordring hyret en personlig træner, der vil stå for et program i januar og februar? Men skal vi også gøre det fremover?

I 2017 indgik vi en aftale med Fysio Danmark Randers omkring adgang til fysioterapi til billigere penge end uden aftalen. Vi håber jo, at inden har noget at bruge den til, for så har ingen fået skavanker. Aftalen gælder både en selv og resten af famlien.

I starten af 2017 opsagde Karsten Mogensen sin stilling som kampfordeler. Vi fik Tage Nielsen til at overtage posten og det har fungeret fint.

Samarbejdet med DGI og Firmasporten fungerer fint, der dømmes kampe, afregnes osv til alles tilfredshed. Desværre har DGI ikke haft turneringer i udefodbold i 2017 i vores område. Samtidig er indefodbolden i forhold til DGI og andre stævner kraftig reduceret i forhold til tidligere. DFU og de to nævnte organisationer har ligeledes indgået en ny aftale.

Vores hjemmeside er særdeles velfungerende og i nyhedsbrevet fra det netop overståede nytår omtaler vi den også. Her skal der blot lyde en opfordring til, at du som medlem leverer materiale til den og så en stor tak til Steffen Gade, der fungerer som webmaster og laver alt det, bestyrelsen ikke magter.
Der skal også lyde en stor tak til alle, der aktivt bruger vores facebook-side. Små historier og billeder er altid velkomne.

Slutteligt en stor tak til alle medlemmer, Tage Nielsen for indsatsen som kampfordeler og de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er alle jer og jeres indsats, der gør Randers Fodbolddommerklub til en fremragende forening, en forening man kan være stolt af.