Bestyrelsen har valgt at aflyse årets sommerfest. Traditionen tages op igen næste år. Nu hvor der igen er lidt fodboldprogram, så ønskes i alle en god resterende forårssæson. Citystafet i august måned er også aflyst som det ser ud nu, da Randers Festuge ikke bliver til noget.

Som situationen er lige nu, så håber bestyrelsen at alle efterårets arrangementer kan afholdes efter planen. Se evt. mere her:

Aktiviteter