Til afslutningsfesten i Randers Fodbolddommerklub blev der traditionen tro uddelt en række hæderstegn. Et særligt af slagsen er DFU’s 50 års nål, der gives til dommere, der har været medlem af Danske Fodbolddommere i 50 år. Stig Hornbæk opnåede denne hæder i år – nemlig gennem 50 år som medlem i Randers Fodbolddommerklub.

Som bevis på hæderen fik Stig overrakt 50 års nålen fra DFU og desuden var der en vingave og blomster til fruen.