I år har DBU valgt at alle dommere, uanset indrangering, alder osv, skal gennemgå teoriundervisning. Timenantallet er øget fra 2 til 3 timer.

Kun nyoprykkede serie 3 dommer og udviklere skal teoritestes.

Send en mail med den dato du ønsker at deltager til: rasmus.stisen@gmail.com.
Oplys venligt navn og dommernummer.

Vi afholder teoriundervisning på følgende dage:
28-02-2018
13-03-2018
15-03-2018

Der er maks 35 pladser pr. arrangement.

Information om løbetest udsendes senere.